Prvenstvo Zagreba na ergometrima- 2k i 8x1000m - Veslački klub Trešnjevka
Prvenstvo Zagreba na ergometrima- 2k i 8x1000m